Lögner och svek

De va lögner, de va svek.
Trots att Jesus va mer än profet.
Ändå kände de ingen skam, att håna herren vid hans namn.

I gläntan står en fin gammal ek,
den känner till, dan, då människan svek.
Å den stig som Jesus gick, va nog hjärtlös å brutal.
För man minns än ida.

All den smärta som han led för vår skull,
ja han blev piskad, hånad, å bespottad.
me en törnakrona på, han bar sitt kors trots många sår
ty han älskar oss så.

Dina synder, äro förlåtna,
ja han gav sitt liv för var å en.
så ta nu vara på din chans, å visa Jesus, du e hans
så finner du frid.

Du som länge, gått å tänkt,
att livet nu borde ha vänt
Börja be å du ska se, att munnen snart vill le.
Mm-hhmmm, vad va de jag sa?

Herren vet, va som än sker,
ja han ser, allt, å mycke mer
Så ge oss svar, o käre far, ty vi ber till dig var da
du underbar är.

De finns nått, de som kallas för hopp
å de har varje människa fått
Har du tro på Jesu ord, å att han genomgod
så har du förstått.

Hur de känns att få vandra bredvid
känna glädje, lycka å frid
ja ni saliga e, som faller ned på knä
å visar respekt

Ty att älska sin broder å syster
å att hedra sin fader å mor
visar kraften på din tro, att du i himlen sen vill bo
Den da då du dör

För du vet, att inget tar slut
själen från skalet vill ut
du möts av en hand som tar dig i famn
du hemma nu e..... hos Gud